A zooplus Megtakarítási Programban való részvétel feltételei

A zooplus Megtakarítási Programra (a továbbiakban Megtakarítási Program) a következő részvételi feltételek érvényesek az ügyfél és a zooplus SE (a továbbiakban zooplus) között a szerződéskötés időpontjában érvényes változatban:

1. Részvétel

A Megtakarítási Program ajánlata olyan kiválasztott, cselekvőképes ügyfelekre irányul, akik a www.zooplus.hu webshopban (a továbbiakban webshop) regisztráltak. A regisztráció során az ügyfél felel azért, hogy szükséges személyes adatait a valóságnak megfelelően és teljeskörűen adja meg. Az ügyfél köteles bizalmasan kezelni személyes belépési adatait, és biztosítani, hogy illetéktelen harmadik fél ne férjen hozzá azokhoz. Az ügyfelek Megtakarítási Programba való kiválasztása kizárólag a zooplust illeti meg.

2. Szerződéskötés

A kiválasztott ügyfelek számára kiválasztásra előterjesztett Megtakarítási Program ajánlatok a megrendelés folyamatának "Előnézetében” nem kötelező jellegűek. Az ügyfél csak akkor ad le kötelező érvényű ajánlatot, amikor kiválasztja a számára megfelelő Megtakarítási Program változatot, és ezt követően a "Vásárlás" gombra kattint. Ezután az ügyfél kap egy automata megerősítő e-mailt a megrendelése fogadásáról a Megtakarítási Programmal együtt (rendelés-visszaigazolás). Ez az automata rendelés-visszaigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A Megtakarítási Programról szóló szerződés csak akkor jön létre a zooplus-szal, amikor a zooplus a megrendelt Megtakarítási Program aktiválásáról egy második megerősítő e-mailt küld az ügyfélnek (Megtakarítási Program visszaigazolása).

Ha a választott fizetési mód az előre fizetés, a szerződés már a fizetési információk zooplus általi megküldésével létre jön. A fizetési információk a megrendelés leadásától számított 24 órán belül megküldésre kerülnek az ügyfél részére. 

3. Megtakarítási Program

3.1 Általános tudnivalók

A Megtakarítási Program esetében olyan díjköteles kedvezményprogramról van szó, amely csak áruvásárlással kapcsolatban köthető meg. Egy Megtakarítási Program megvásárlásával az ügyfél a Megtakarítási Programban megállapított időtartamon belül meghatározott alapkedvezményt kap a zooplus.hu webshopban leadott megrendeléseire. A kiválasztott Megtakarítási Programtól függően ezenkívül az ügyfél fixen megállapított kedvezményt kap kiválasztott termékcsoportokra vagy márkákra (ún. prémiumkedvezmény) a Megtakarítási Programban meghatározott időtartamon belül. Az alapkedvezmény nem adódik hozzá a bizonyos termékcsoportokra vagy márkákra vonatkozó, fixen megállapított prémiumkedvezményhez.

A Megtakarítási Program kizárólag privát ügyfelekre vonatkozik személyes szükségletük fedezése céljából. Ezért a Megtakarítási Program keretében az ügyfél évente összesen 800.000 HUF maximális értékben vásárolhat árut (a szállítási és csomagküldési költségeket leszámítva és az esetleges kedvezmények levonása előtt). A Megtakarítási Program kereskedelmi célra történő felhasználása nem megengedett. A zooplus fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződési ajánlatot, mely azt a látszatot kelti, hogy az árukat kereskedelmi viszonteladás céljából rendelték meg.

A kiválasztott Megtakarítási Program csak arra a zooplus ügyfélfiókra érvényes, amelyre megrendelték. A Megtakarítási Program másik ügyfélfiókra nem ruházható át. Ügyfélfiókonként csak egy Megtakarítási Program fizethető elő.

3.2 Kedvezmény, a kedvezmények érvényesítéséből való kizárás

A kedvezmény a kiválasztott Megtakarítási Program változat alapján automatikusan levonásra kerül a webshopban leadott megrendelés összegéből. A levonásra a szállítási és csomagküldési költségek felszámítása előtt kerül sor.

A Megtakarítási Program nem kombinálható az ügyfélfiókhoz rendelt más engedményekkel. A Megtakarítási Programban generált kedvezmény készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

A kedvezmény nem érvényesíthető a webshopban azokra az árucikkekre, melyeket a Megtakarítási Programból kizártak. A zooplus jogosult arra, hogy indoklás nélkül bizonyos termékeket kivegyen a kedvezményérvényesítés köréből.

3.3 Időtartam

Az időtartam a Megtakarítási Program változatától függ és a Megtakarítási Program automatikusan véget ér az időtartam lejártával. Az éppen érvényes Megtakarítási Program lejáratáról tájékoztatjuk az ügyfelet a Megtakarítási Program megrendelésekor általa megadott e-mail-címen legkorábban a Megtakarítási Program lejáratát megelőző 42 nappal, valamint a lejárat napján. A Megtakarítási Program meghosszabbítása csak abban az esetben lehetséges, ha a zooplus azt előzetesen felkínálja az ügyfélnek. Erre nem támasztható igény.

3.4 Árak és szállítási költségek

A megrendelés időpontjában érvényes árak alkalmazandók. Az árak tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. Magáért a Megtakarítási Program megrendeléséért nem számítunk fel szállítási- vagy csomagküldési költséget.

3.5 Fizetés, esedékesség, késedelem

A Megtakarítási Programra a közös áruvásárláshoz választott fizetési mód érvényes. A Megtakarítási Program díja kifizethető hitelkártyával, banki átutalással, Pay Pal-lal vagy utánvéttel. A zooplus fenntartja magának a jogot arra, hogy egyedi esetekben csak bizonyos fizetési módokat fogadjon el.

 • Fizetés bank-/hitelkártyával
  Hitelkártyás fizetés esetén a Megtakarítási Program megküldését követő egy héten belül kerül levonásra az összeg.

 • Fizetés utánvéttel
  Fizessen csak akkor, amikor a csomag megérkezik: gyors és kényelmes. Utánvét az In Time Logistics (a Ceska Posta partnere) szállítóval lehetséges. Utánvétes fizetés esetében Ön közvetlenül a csomagkézbesítőnek fizet. Ezenkívül az utánvétes fizetésért fizetendő díj 290 Ft.

 • Fizetés banki átutalással
  A banki átutalással való, azaz előre fizetés esetén a számla összege azonnal esedékes, amint a fizetési információk megérkeznek, és ettől számítva 7 napon belül kell átutalni az alább megadott bankszámlaszámra. A fizetési határidő betartásának megítélésekor az az irányadó, amikor a számla összege beérkezett a zooplus bankszámlájára. Amennyiben az összeg 7 nap után nem érkezne meg, az ügyfél rendelése automatikusan törlésre kerül.

Amennyiben az ügyfél fizetési késedelembe kerülne, a zooplus fenntartja a jogot késedelmi díj kiszámlázására. Az ügyfélnek kell azt bizonyítania, hogy nem keletkezett kár vagy csak csekély mértékű kárról van szó.

Bankkapcsolat:

zooplus AG

UniCredit Bank Hungary Zrt

IBAN: HU73 1091 8001 0000 0129 0902 0003

SWIFT (BIC): BACXHUHB

Kérjük, szíveskedjen tájékozódni adatvédelmi irányelveinkről, valamint fizetési feltételeinkről.

3.6 Információk a Megtakarítási Program állásról

A „myzooplus“ felületén bármikor tájékozódhat Megtakarítási Programja állásáról. 

4. Elállási jog

Azokat az ügyfeleket, akik fogyasztónak minősülnek, 14 napos elállási jog illet meg. Fogyasztó minden olyan természetes személy, aki üzleti és saját szakmai tevékenységén, foglalkozásán kívül eső célból köt jogügyletet. Az elállási jog gyakorlására és az abból való kizárásra a következő szabályozások érvényesek. Amennyiben további kérdése merül fel, szíveskedjen a zooplus Ügyfélszolgálatához fordulni.

Elállásról szóló tájékoztató

Önnek jogában áll, hogy indoklás megadása nélkül 14 napon belül elálljon a szerződéstől egyértelmű elállási nyilatkozat megtételével. A határidő ezen tájékoztató tartós adathordozón való kézhezvételétől számítódik, azonban nem a szerződés megkötése előtt és nem a német Polgári törvénykönyv bevezető rendelkezéseinek (EGBGB) 246. cikkely 2. § (1) bekezdése, az 1 § (1) bekezdés 7-12, 15 és 19 pontjaival összefüggésben, valamint a 248. cikkely 13. § (1) értelmében vett tájékoztatási kötelezettségeink teljesítése előtt.

Az elállási nyilatkozattétel határidejének betartásához elegendő az elállást időben elküldeni, amennyiben a nyilatkozatot tartós adathordozón (pl. levél, telefax, e-mail) küldik meg.

A vásárlástól való elállás az alábbi címen jelezhető

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Németország

Szerződéstől való elállás következményei

Hatályos elállás esetén az addigi teljesítést ill. annak az elállásig szerzett hasznát (pl. kamatok) mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben Ön a mi teljesítésünket és annak hasznait (pl. használati előnyök) nem vagy csak részben vagy csak romlott állapotban tudja visszaszolgáltatni ill. kiadni, a kiesett értékért kárpótlást kell nyújtania. Ez ahhoz vezethet, hogy az ügyfélnek az elállásig tartó időszakra mégis teljesítenie kell a szerződéses fizetési kötelezettségeit. A fizetések megtérítésére vonatkozó kötelezettségeket 30 napon belül kell teljesíteni. A határidő az ügyfél számára az elállási nyilatkozat megküldésével kezdődik, a zooplus számára pedig a nyilatkozat zooplus-hoz való megérkezésével.

Elállásról szóló tájékoztató vége

5. Adatvédelem

A zooplus komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk a zooplus webhelyéről letölthető.

6. Felmondás

a. Az ügyfél bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja a Megtakarítási Programot indoklás nélkül. A felmondást megteheti egy a service@zooplus.hu e-mail-címre küldött e-maillel vagy postai úton. A Megtakarítási Programért kifizetett egyszeri összeg nem kerül visszatérítésre.

b. A zooplus alapos okból kifolyólag jogosult a Megtakarítási Programot azonnali hatállyal felmondani. A felmondás ilyen indokolt oka különösen akkor áll fenn, ha az ügyfél

 • megsérti jelen részvételi feltételeket vagy egyéb szerződési feltételeket
 • valótlan vagy nem teljes értékű adatokat közöl.

A felmondás elektronikus formában történik. A felmondás megküldésével a zooplus inaktiválja az ügyfél Megtakarítási Programját. Kérjük, hogy felmondáshoz használja Kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

7. Szerződési feltételek módosítása

A zooplus jogosult a Megtakarítási Program megszüntetésére vagy a szerződési feltételek egyoldalú módosítására vagy kiegészítésére, amennyiben az szükséges a teljesítmény és az ellenszolgáltatás között utólagosan kialakult aránytalanság kijavítása érdekében vagy a megváltozott törvényi vagy technikai keretfeltételekhez való hozzáigazítás miatt, és eközben az ügyfél nem szenved hátrányt a jóhiszeműség és tisztesség elve értelmében.

A zooplus e-mailben tájékoztatja az ügyfelet az ilyen jellegű módosításokról, melynek során közli a megváltoztatott szabályozások tartalmát is. A módosítás a szerződés részét képezi, amennyiben Ön a módosításról szóló értesítés kézhezvételét követő 2 héten belül írásos vagy szöveges formában nem emel kifogást a változtatás szerződésbe való foglalása ellen.

8. A webshop üzemeltetője

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Németország

Képviselői:

Geoffroy Lefebvre

Andreas Maueröder

A társaság székhelye: München

Müncheni Járásbíróság (Amtsgericht München), cégjegyzékszáma: HRB 273759

Közösségi adószám: DE 200 164 421

9. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk elérhető az alábbi módokon:

Tel.: 0036-184-80-320 (hétfőtől péntekig 8:00-18:00)

Kapcsolatfelvételi űrlap útján (bármikor)

10. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése részben vagy teljesen érvénytelenné válna, a szerződés többi része hatályos marad. Az érvénytelen vagy hiányzó rendelkezés helyébe a mindenkor hatályos törvényi szabályozások lépnek.

A német jog alkalmazandó az ENSZ az áruk nemzetközi adásvételi szerződéséről szóló egyezményének (CISG) kizárásával. Ez a jogválasztás csak akkor érvényes, ha azon állam, amely a fogyasztó általános tartózkodási helyének tekintendő megrendelése időpontjában, kényszerítő erejű rendelkezéseinek védelme nem biztosított.

Ezen túlmenően a zooplus SE Sonnenstraße 15, 80331 München (a továbbiakban zooplus) és ügyfelei között a www.zooplus.hu webshopban leadott minden rendelésre és szállításra az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) érvényesek. Az Általános szerződési feltételek részleteit itt találhatja.

11. A részvételi feltételek nyomtatható verziója

A nyomtatható részvételi feltételek linkre való kattintással lehetősége van a részvételi feltételek nyomtatóbarát verziójának megjelenítésére, amit kinyomtathat vagy saját eszközére lementhet.

2023. 05. 22-ei állás szerint