Elemek és akkumulátorok hulladékkezelése

Tájékoztatás a lemerült elemek hulladékkezelését illetően

Az alábbi tájékoztató mindazok számára készült, akik elemeket vagy beépített elemeket tartalmazó termékeket használnak, s azokat a kiszállított formában már nem lehet elidegeníteni (végfelhasználók):

1. A lemerült elemek térítésmentes visszavétele

Az elemeket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe. A szakszerű hulladékkezelés érdekében Ön is törvényesen kötelezett a használt elemek visszaadására. A lemerült elemeket kommunális gyűjtőhelyeken vagy a helyi kereskedelemi egységekben adhatja le. Elemeket tartalmazó termékeket is szállító cégként mi is kötelezettek vagyunk az elemek visszavételére – de kötelezettségünk olyan módon korlátozott, hogy csak azon elemekre vonatkozik, melyek új elemként termékszortimentünkhöz tartoznak vagy tartoztak. Így az ennek a feltételnek megfelelő lemerült elemeket a szükséges mértékben bérmentesített csomagban visszaküldheti nekünk, vagy térítésmentesen leadhatja azokat közvetlenül csomagküldő raktárunkban az alábbi címen:

zooplus SE

c/o Dirks Consumer Logistics GmbH

Bergener Ring 600

D-01458 Ottendorf-Okrilla

2. Az elemen lévő szimbólumok jelentése

Az elemen lévő szimbólumok jelentése

Az elemeken áthúzott szemetes szimbólum (ld.balra) található. Ez a szimbólum arra utal, hogy az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Azon elemek esetében, melyek 0,0005 tömegszázaléknál több higanyt, 0,002 tömegszázaléknál több kadmiumot vagy 0,004 tömegszázaléknál több ólmot tartalmaznak, a szemetes-szimbólum alatt a mindenkori károsanyag vegyjelét is feltüntetik – vagyis "Cd" jelöli a kadmiumot, "Pb" az ólmot, és "Hg" a higanyt.

Elektromos- és elektronikus készülékek hulladékkezelése

Az „áthúzott szemeteskuka“ szimbólum azt jelenti: az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad hulladékként a háztartási szemétbe kidobni. A hulladékká vált készülékeket díjmentesen leadhatja a kommunális gyűjtőhelyeken. Emellett a csomagban szállítható használt készülékeket fel is adhatja és visszaküldheti. Ehhez térítésmentesen rendelkezésére bocsátunk egy, a visszaküldést szolgáló cimkét, ha Ön megigényli azt a service@zooplus.hu e-mail-címen. Ha csomagban küldi vissza a készüléket, ügyeljen a szabályszerű csomagolásra, hogy lehetőség szerint elkerülje a törést, s kizárható legyen a mechanikus összenyomódás vagy összetörés. Szíveskedjen figyelembe venni, hogy 25 cm-nél nagyobb élszélességű hulladék készüléket csak akkor vagyunk kötelesek visszavenni, ha Ön olyan készüléket rendel nálunk, amely lényegében ugyanazt a funkciót tölti be. Megtagadható a használt készülék átvétele, ha valamiféle azon lévő szennyeződés veszélyt jelent az emberek egészségére és biztonságára. Bármiféle személyes adat eltávolítása az Ön felelősségi körébe tartozik. Mielőtt leadja a hulladékká vált készüléket, válassza külön azokból az eltávolítható használt elemeket és akkumulátorokat!

Megjegyzés a csomagolási előírásokhoz

Természetesen nagy gondot fordítunk a csomagolási előírásokban foglalt kötelezettségeink betartására, s ennek érdekében arra illetékes hulladékkezelő cégnek adtunk ilyen irányú megbízást.