A zooplus Megtakarítási Programjának feltételei

A zooplus Megtakarítási Programra ("Megtakarítási Program") az ügyfél és a zooplus AG ("zooplus") között a következő részvételi feltételek érvényesek a szerződéskötés időpontja szerinti mindenkor érvényes megfogalmazásban:

1. Részvétel

A Megtakarítási Program ajánlata olyan kiválasztott, üzletképes korú ügyfelekre irányul, melyek a www.zooplus.hu oldalon ("online shop") magyarországi szállítási címmel regisztráltak. A regisztráció folyamán az ügyfél felel megkívánt személyes adatainak valódiságáért és teljes megadásáért. Az ügyfél köteles bizalmasan kezelni személyes belépési adatait, s elkerülni azok illetéktelen harmadik fél részére való hozzáférését.

Az ügyfelek Megtakarítási Programba való kiválasztása egyedül a zooplust illeti meg.

2. Szerződéskötés

A kiválasztott ügyfelekkel szemben a Megtakarítási Program kiválasztására vonatkozó ajánlat a megrendelés "előnézet" részében nem kötelező jellegű. Az ügyfél csak akkor ad le kötelező ajánlatot, amikor választ a felajánlott Megtakarítási Program variánsokból , s a "vásárlás" felületre kattint. Ezután az ügyfél azonnal kap egy automata e-mail-visszaigazolást a Megtakarítási Programmal együttes áruvásárlására vonatkozó megrendelése fogadásáról (rendelésigazolás). Ez az automata rendelésigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A szerződés a zooplus-szal a Megtakarítási Programról csak akkor jön létre, amikor a a zooplus a megrendelt Megtakarítási Program aktiválásáról egy második e-mailt küld az ügyfélnek (Megtakarítási Program-visszaigazolás).

Ha a választott fizetési mód az előre fizetés, a szerződés már a fizetési információk zooplus általi megküldése által létre jön. A fizetési információk a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül megküldésre kerülnek az ügyfél részére.

3. Megtakarítási Program

4. Elállási jog

Azokat az ügyfeleket, akik felhasználók, 14 napos elállási jog illeti meg. Felhasználó minden természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely sem ipari, sem önálló tevékenységéhez nem számítható. Az elállási jog gyakorlásához és az abból való kizáráshoz a következő szabályozások érvényesek. Amennyiben további kérdése lenne, szíveskedjen Ügyfélszolgálatunkhoz fordulni.

Elállásra vonatkozó információk

Vásárlástól való elállás joga

Önnek joga van arra, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó szándékától 14 munkanapon belül írásban bejelentve (pl. levél, e-mail) elálljon bármilyen indoklási kötelezettség nélkül. Ez a határidő akkor kezdődik, amikor megkapta a jelen elállásra vonatkozó oktatást írásban, de semmiképp nem a szerződéskötés ill. a zooplus elállásra vonatkozó információs kötelezettségének teljesítése előtt. Az elállás határidejének betartásához elegendő az elállás időbeli, írásbeli elküldése, bejelentése.

A vásárlástól való elállás az alábbi címen jelezhető :zooplus SE Sonnenstraße 1580331 München Németország

A szerződéstől való elállás ügyében kérem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

A bejelentés megtételéhez kérjük, használja a Kapcsolatfelvételi űrlapot!

Szerződéstől való elállás következményei

Hatályos elállás esetén az addigi teljesítést ill. annak az elállásig szerzett hasznát (pl. kamatok) mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben Ön a mi teljesítésünket és annak hasznait (pl. használati előnyök) nem vagy csak részben vagy csak romlott állapotban tudja visszaszolgáltatni ill. kiadni, a kiesett értékért kárpótlást kell nyújtania. Ez ahhoz vezethet, hogy az ügyfélnek az elállásig tartó időszakra mégis teljesítenie kell a szerződéses fizetési kötelezettségeit. A fizetések megtérítésére vonatkozó kötelezettségeket 30 napon belül kell teljesíteni. A határidő az ügyfél számára az elállási nyilatkozat megküldésével kezdődik, a zooplus számára pedig a nyilatkozat zooplus-hoz való megérkezésével.

Egyéb megjegyzések

Az ügyfél szerződéstől való elállási joga automatikusan megszűnik, ha a szerződés az ügyfél kifejezett kívánságára teljes mértékben teljesült, mielőtt az élt volna elállási jogával.

Az elállásra vonatkozó információk vége.

5. Adatvédelem

Kérjük, adatvédelem témakörben olvassa el a teljes körű Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

6. Felmondás

a. Az ügyfél írásban bármikor felmondhatja a Megtakarítási Programot a zooplus-szal szemben, azonnali hatállyal, az okok közlése nélkül. A felmondás történhet e-mailben a service@zooplus.hu e-mail-címre, vagy postai úton. A Megtakarítási Programért kifizetett egyszeri összeg nem kerül visszafizetésre.

b. Fontos okból a zooplus jogosult a Megtakarítási Program azonnali hatállyal történő felmondására. Ilyen rendkívüli felmondásra különös módon sor kerülhet:

  • a részvételi feltételek és más szerződéses feltételek megsértése esetén
  • az ügyfél általi valótlan vagy nem teljes adatközlés esetében.

A felmondásnak írásos formában kell történnie. A felmondás megküldésével a zooplus inaktiválja az ügyfél Megtakarítási Programját.

Kérjük felmondás esetén, használja a Kapcsolatfelvételi űrlapot.

7. Részvételi feltételek megváltoztatása

A zooplus jogosult a Megtakarítási Program beszüntetésére vagy a feltételek egyoldalú megváltoztatására vagy kiegészítésére, amennyiben az szükséges utólagosan fennálló egyenértékűségi zavarok vagy megváltozott törvényes ill. technikai keretfeltételekhez való hozzáigazítás miatt, és az ügyfél jóhiszeműsége nem szenved hátrányt.

Az ilyen jellegű változtatásról a zooplus e-mailben informálja Önt, közölve a megváltoztatott szabályozások tartalmát is. A változtatás a szerződés alkotóelemévé válik, ha Ön a változtatás bejelentésének megérkezését követő 2 héten belül írásos vagy szöveges formában nem emel kifogást a változtatás szerződésbe való belekerülése ellen.

8. A webshop üzemeltetője

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 München

Képviselők:

Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter

A társaság székhelye: München
Amtsgericht München, HRB 273759

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk elérésére a következő lehetőségek adottak

Tel.: +36 1 848 0320 (hétfőtől péntekig 8:00-18:00)

Kapcsolatfelvételi űrlap útján (bármikor)

10. Záró rendelkezések

Ha ezen részvételi feltételek valamely rendelkezése részben vagy teljesen hatálytalanná válna, maga a szerződés még érvényben marad. A hatálytalan vagy hiányzó rendelkezés helyébe a mindenkori törvényes rendelkezések lépnek.

A német jog alkalmazandó az ENSZ kereskedelmi szabályainak (CISG) kizárásával. Ez a jog csak akkor érvényes, ha azon állam, amely a fogyasztó általános tartózkodási helyének tekintendő megrendelése időpontjában, kényszerítő erejű rendelkezéseinek védelme nem biztosított.

11.A részvételi feltételek nyomtatható verziója

A nyomtatható részvételi feltételek linkre való kattintással lehetősége van a részvételi feltételek nyomtatóbarát verziójának megjelenítésére, amit kinyomtathat vagy lokálisan letárolhat.


2018. december 1-i állás szerint


*Ajánlott fogyasztói ár ** A szállítási feltételek érvényesek Korábban/Normál ár = A cikk legalacsonyabb ára az elmúlt 30 napban.

Szállítás

  • GLS
  • DPD

Biztonság

Kövessen minket!

  • iOS
  • Android