A zooplus Megtakarítási Programjának feltételei

A zooplus Megtakarítási Programra ("Megtakarítási Program") az ügyfél és a zooplus AG ("zooplus") között a következő részvételi feltételek érvényesek a szerződéskötés időpontja szerinti mindenkor érvényes megfogalmazásban:

1. Részvétel

A Megtakarítási Program ajánlata olyan kiválasztott, üzletképes korú ügyfelekre irányul, melyek a www.zooplus.hu oldalon ("online shop") magyarországi szállítási címmel regisztráltak. A regisztráció folyamán az ügyfél felel megkívánt személyes adatainak valódiságáért és teljes megadásáért. Az ügyfél köteles bizalmasan kezelni személyes belépési adatait, s elkerülni azok illetéktelen harmadik fél részére való hozzáférését.

Az ügyfelek Megtakarítási Programba való kiválasztása egyedül a zooplust illeti meg.

2. Szerződéskötés

A kiválasztott ügyfelekkel szemben a Megtakarítási Program kiválasztására vonatkozó ajánlat a megrendelés "előnézet" részében nem kötelező jellegű. Az ügyfél csak akkor ad le kötelező ajánlatot, amikor választ a felajánlott Megtakarítási Program variánsokból , s a "vásárlás" felületre kattint. Ezután az ügyfél azonnal kap egy automata e-mail-visszaigazolást a Megtakarítási Programmal együttes áruvásárlására vonatkozó megrendelése fogadásáról (rendelésigazolás). Ez az automata rendelésigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A szerződés a zooplus-szal a Megtakarítási Programról csak akkor jön létre, amikor a a zooplus a megrendelt Megtakarítási Program aktiválásáról egy második e-mailt küld az ügyfélnek (Megtakarítási Program-visszaigazolás).

Ha a választott fizetési mód az előre fizetés, a szerződés már a fizetési információk zooplus általi megküldése által létre jön. A fizetési információk a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül megküldésre kerülnek az ügyfél részére.

3. Megtakarítási Program

3.1 Általános tudnivalók

A Megtakarítási Program esetében olyan fizetésköteles engedmény-programról van szó, amelyre vonatkozóan csak áruvásárláshoz kapcsolódóan lehet szerződést kötni. Egy Megtakarítási Program megvásárlása által az ügyfél a Megtakarítási Programban megállapított időtartamon belül meghatározott engedményt kap az online shopban történő vásárlásaira.

A Megtakarítási Program kizárólag privát ügyfelekre irányul – személyes szükséglet lefedésére. Ezért az ügyfél évente összesen 800.000 HUF maximális értékben vásárolhat árut Megtakarítási Programmal (a szállítási és csomagküldési költségek és bármiféle engedmény levonása nélkül). A Megtakarítási Program kereskedelmi célra történő felhasználása nem megengedett.

A kiválasztott Megtakarítási Program csak arra a zooplus ügyfélszámlára érvényes, amelyre megrendelték. A Megtakarítási Program másik ügyfélszámlára nem vihető át. Továbbá a Megtakarítási Program Magyarországon kívül nem alkalmazható más szállítási országokra.

3.2 Árengedmény, kizárás az engedmények érvényesítéséből

Az árengedmény összege a mindenkori kiválasztott Megtakarítási Program variáns alapján automatikusan levonásra kerül az online shophoz befutott megrendelés összegéből. A levonás a szállítási és csomagküldési költségek felszámítása előtt történik.A Megtakarítási Program nem kombinálható az ügyfélszámlán tartott más engedményekkel. A Megtakarítási Program által generálódott árengedmény készpénzben történő kifizetése nem lehetséges, kizárt.Az árengedmény érvényesítése alól kizártak az online shopban Megtakarítási Programból kizártként megjelölt termékek. A zooplus minden különösebb indoklás nélkül jogosult kivenni bizonyos termékeket az árengedményre való jogosultság köréből.

Hacsak nem kerül nyomatékosan és kifejezetten más módon meghatározásra, a zooplus által ajánlott engedmény-lehetőségek nem kombinálhatók a Megtakarítási Programmal.

A Megtakarítási Program által generálódott árengedmény készpénzben történő kifizetése nem lehetséges, kizárt.

Az időtartamban korlátozott, különleges akciók, valamint az online shopban a Megtakarítási Programból kizárt cikkekként jelölt termékek kizártak ezen árengedmény érvényesítése alól. A zooplus minden különösebb indoklás nélkül jogosult kivenni bizonyos termékeket az árengedményre való jogosultság köréből.

3.3 Futamidő

A futamidő a kiválasztott Megtakarítási Program variáció függvénye, és a Megtakarítási Program automatikusan befejeződik a futamidő lejártával. A Megtakarítási Program meghosszabbítására csak abban az esetben van mód, ha a zooplus azt felkínálja az ügyfélnek. Így arra igényt támasztani nem lehet.

3.4 Árak és csomagküldési díjak

A megrendelés időpontjában érvényes árak alkalmazandók. Az árak tartalmazzák a törvényes forgalmi adót.

Maga a Megtakarítási Program semmiféle szállítási- vagy csomagküldési költséget nem von maga után.

3.5 Fizetés, esedékesség, késedelem

A Megtakarítási Programra a vele közös áruvásárlással kiválasztott fizetési mód érvényes.

A Megtakarítási Program fizetése hitelkártyával, banki átutalással, Pay Pal-lal ill. utánvéttel történhet. A zooplus fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak bizonyos fizetési módokat fogadjon el.

 • Fizetés hitelkártyával
  Hitelkártyás fizetés esetén az összeg lekönyvelése a Megtakarítási Program megküldését követő egy héten belül történik.
 • Fizetés utánvéttel
  Fizessen csak akkor, amikor a csomag megérkezik: gyors és kényelmes. Utánvét az In Time Logistics (a Ceska Posta partnere) szállítóval lehetséges. Utánvétes fizetés esetében Ön közvetlenül a csomagkézbesítőnek fizet. Ezenkívül az utánvétes fizetésért fizetendő díj 290 Ft.
 • Fizetés banki átutalással
  A banki átutalással való, azaz előre fizetés esetében a számlaösszeg azonnal esedékes, amint a fizetési információk megérkeznek, s 7 napon belül átutalással kiegyenlítendő a lentebb megadott számlák egyikére. A fizetési határidő betartásának megítélésében a számlaösszeg zooplus számlára történő beérkezése az irányadó. Amennyiben az összeg 7 napon túl sem érkezne meg, az ügyfél rendelése automatikusan törlésre kerül.

Amennyiben az ügyfél fizetési késedelembe esne, zooplus fenntartja a jogot a fizetési felszólítás költségeinek kiszámlázására. Az ügyfélnek kell azt bizonyítania, hogy a késedelme nem vagy csak kisebb mértékben okozott kárt.

Bankkapcsolat:

zooplus SE

UniCredit Bank Hungary Zrt

IBAN: HU73 1091 8001 0000 0129 0902 0003

SWIFT (BIC): BACXHUHB

Szíveskedjen informálódni a biztonságról és adatvédelemről valamint a fizetési feltételekről.

3.6 Információk a Megtakarítási Program állásáról

A „myzooplus“ felületén bármikor informálódhat Megtakarítási Programja állásáról.

Mi pedig rendszeresen informáljuk Önt erről a megrendelésekor megadott e-mail-címre küldött e-mailben.

4. Elállási jog

Azokat az ügyfeleket, akik felhasználók, 14 napos elállási jog illeti meg. Felhasználó minden természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely sem ipari, sem önálló tevékenységéhez nem számítható. Az elállási jog gyakorlásához és az abból való kizáráshoz a következő szabályozások érvényesek. Amennyiben további kérdése lenne, szíveskedjen Ügyfélszolgálatunkhoz fordulni.

Elállásra vonatkozó információk

Vásárlástól való elállás joga

Önnek joga van arra, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó szándékától 14 munkanapon belül írásban bejelentve (pl. levél, e-mail) elálljon bármilyen indoklási kötelezettség nélkül. Ez a határidő akkor kezdődik, amikor megkapta a jelen elállásra vonatkozó oktatást írásban, de semmiképp nem a szerződéskötés ill. a zooplus elállásra vonatkozó információs kötelezettségének teljesítése előtt. Az elállás határidejének betartásához elegendő az elállás időbeli, írásbeli elküldése, bejelentése.

A vásárlástól való elállás az alábbi címen jelezhető :zooplus SE Sonnenstraße 1580331 München Németország

A szerződéstől való elállás ügyében kérem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

A bejelentés megtételéhez kérjük, használja a Kapcsolatfelvételi űrlapot!

Szerződéstől való elállás következményei

Hatályos elállás esetén az addigi teljesítést ill. annak az elállásig szerzett hasznát (pl. kamatok) mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben Ön a mi teljesítésünket és annak hasznait (pl. használati előnyök) nem vagy csak részben vagy csak romlott állapotban tudja visszaszolgáltatni ill. kiadni, a kiesett értékért kárpótlást kell nyújtania. Ez ahhoz vezethet, hogy az ügyfélnek az elállásig tartó időszakra mégis teljesítenie kell a szerződéses fizetési kötelezettségeit. A fizetések megtérítésére vonatkozó kötelezettségeket 30 napon belül kell teljesíteni. A határidő az ügyfél számára az elállási nyilatkozat megküldésével kezdődik, a zooplus számára pedig a nyilatkozat zooplus-hoz való megérkezésével.

Egyéb megjegyzések

Az ügyfél szerződéstől való elállási joga automatikusan megszűnik, ha a szerződés az ügyfél kifejezett kívánságára teljes mértékben teljesült, mielőtt az élt volna elállási jogával.

Az elállásra vonatkozó információk vége.

5. Adatvédelem

Kérjük, adatvédelem témakörben olvassa el a teljes körű Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

6. Felmondás

a. Az ügyfél írásban bármikor felmondhatja a Megtakarítási Programot a zooplus-szal szemben, azonnali hatállyal, az okok közlése nélkül. A felmondás történhet e-mailben a service@zooplus.hu e-mail-címre, vagy postai úton. A Megtakarítási Programért kifizetett egyszeri összeg nem kerül visszafizetésre.

b. Fontos okból a zooplus jogosult a Megtakarítási Program azonnali hatállyal történő felmondására. Ilyen rendkívüli felmondásra különös módon sor kerülhet:

 • a részvételi feltételek és más szerződéses feltételek megsértése esetén
 • az ügyfél általi valótlan vagy nem teljes adatközlés esetében.

A felmondásnak írásos formában kell történnie. A felmondás megküldésével a zooplus inaktiválja az ügyfél Megtakarítási Programját.

Kérjük felmondás esetén, használja a Kapcsolatfelvételi űrlapot.

7. Részvételi feltételek megváltoztatása

A zooplus jogosult a Megtakarítási Program beszüntetésére vagy a feltételek egyoldalú megváltoztatására vagy kiegészítésére, amennyiben az szükséges utólagosan fennálló egyenértékűségi zavarok vagy megváltozott törvényes ill. technikai keretfeltételekhez való hozzáigazítás miatt, és az ügyfél jóhiszeműsége nem szenved hátrányt.

Az ilyen jellegű változtatásról a zooplus e-mailben informálja Önt, közölve a megváltoztatott szabályozások tartalmát is. A változtatás a szerződés alkotóelemévé válik, ha Ön a változtatás bejelentésének megérkezését követő 2 héten belül írásos vagy szöveges formában nem emel kifogást a változtatás szerződésbe való belekerülése ellen.

8. A webshop üzemeltetője

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 München

Képviselők:

Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller

A társaság székhelye: München
Amtsgericht München, HRB 273759

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk elérésére a következő lehetőségek adottak

Tel.: +36 1 848 0320 (hétfőtől péntekig 8:00-18:00)

Kapcsolatfelvételi űrlap útján (bármikor)

10. Záró rendelkezések

Ha ezen részvételi feltételek valamely rendelkezése részben vagy teljesen hatálytalanná válna, maga a szerződés még érvényben marad. A hatálytalan vagy hiányzó rendelkezés helyébe a mindenkori törvényes rendelkezések lépnek.

A német jog alkalmazandó az ENSZ kereskedelmi szabályainak (CISG) kizárásával. Ez a jog csak akkor érvényes, ha azon állam, amely a fogyasztó általános tartózkodási helyének tekintendő megrendelése időpontjában, kényszerítő erejű rendelkezéseinek védelme nem biztosított.

11.A részvételi feltételek nyomtatható verziója

A nyomtatható részvételi feltételek linkre való kattintással lehetősége van a részvételi feltételek nyomtatóbarát verziójának megjelenítésére, amit kinyomtathat vagy lokálisan letárolhat.

2023. május 22-ei állás szerint