Visszaküldési szabályok

Elállási jog tájékoztató

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland, service@zooplus.hu). Az értesítés szövegéhez Ön felhasználhatja az visszaküldési űrlapunkat, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. A termék visszaküldése esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A futárcég ezután átveszi Öntől a csomagot, a költségeket pedig a zooplus állja.

Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Elállási jog tájékoztató vége

A webshop üzemeltetője

zooplus SE
Sonnenstraße 15 80331 München

Igazgatótanács:

Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder

A felügyelőbizottság elnöke:

Stefab Götz

A társaság székhelye: München

Amtsgericht München, HRB 273759

ÁFA szám: DE 200 164 421

Ügyfélszolgálat:

Telefon: 0036-184-80-320

              (hétfő-péntek: 8-18 óra között)

E-mail: service@zooplus.hu

Web: Kapcsolatfelvételi űrlap

         (gyors, kényelmes üzenetírási lehetőség)

További információ: Gyakori kérdések

Elállás esetén: használja a Kapcsolatfelvételi űrlapot. Nem kötelező jelleggel használhatja a visszaküldési űrlapot is.