Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételek a zooplus webhelyén létesített online felhasználói fiókjára (a továbbiakban: zooplus fiók) vonatkoznak, amely szolgáltatást a zooplus SE, Sonnenstrasse 15., 80331 München, Németország (a továbbiakban: zooplus) nyújtja.

A regisztráció és a zooplus fiók használata csak olyan magánszemélyek számára lehetséges, akik az Európai Gazdasági Térség területén, Svájcban, Norvégiában vagy az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkeznek. A zoopluson való regisztrációval, a zooplus fiók használatával, valamint a zooplus által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja a következő felhasználási feltételeket:    

I. zooplus fiók

1. Regisztráció

1.1 A zooplus fiók név szerint regisztráló magánszemélyeknek készült. Ebből az okból kifolyólag használata előtt regisztrálni szükséges. Az online űrlapon található kötelezően kitöltendő mezőket a felhasználónak kell kitöltenie valós adatokkal. Harmadik fél nevének vagy címének, illetve álnév megadása nem megengedett. A regisztrációt követően a felhasználó hozzáférési adatainak (e-mail-cím és jelszó) megadásával használhatja zooplus fiókját. A felhasználó hozzáférési adataival egyéb zooplus szolgáltatásokat, mint például az Állatorvoskereső stb., is elérhet.

1.2 A regisztráció csak nagykorú személyek számára lehetséges. Minden felhasználó csak egy zooplus fiókot hozhat létre. 

2. Használat

2.1 A regisztrációt követően a felhasználó hozzáférést kap személyes felületéhez, ahol különféle információkat találhat. Ez magába foglalja például a rendelési áttekintést, a rendelés státuszát, a számláit, kedvenc termékei listáját, termékajánlásait, valamint személyes adatait és a zooplus egyéb szolgáltatásaira vonatkozó információkat. A felhasználók több szállítási címet is megadhatnak, illetve gyorsan és egyszerűen kezelhetik adataikat.

2.2 A felhasználó nem fedhet fel olyan információkat, mint a felhasználónév és a jelszó, más személyek előtt. A felhasználónak úgy kell tárolnia a használathoz szükséges adatokat, hogy azok ne legyenek elérhetők harmadik fél számára és biztosítani kell, hogy jogosulatlan személy ne férjen hozzájuk. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy a belépési adataival visszaéltek, haladéktalanul köteles tájékoztatni róla a zooplust, hogy a zooplus meg tudja tenni a megfelelő intézkedéseket.

2.3 A felhasználó felel a belépési adataival való mindennemű visszaélésért. Ez különösen a bejelentkezési adatok illetéktelen közzétételére és nem megfelelő tárolására vonatkozik, ami visszaélésekhez vezethet.

2.4 A felhasználó garantálja, hogy nem fog olyan szoftvert vagy programozást alkalmazni, mely megváltoztatja vagy rontja a zooplus fiókhoz vagy szolgáltatásokhoz (különösen a zooplus alkalmazáshoz) való hozzáférést vagy azok működését, úgy mint hackelési kísérletek, brute force támadások, kémprogram, számítógépes vírus vagy féreg használata, illetve küldése. Ha a zooplus értesítést vagy utasítást ad ki a felhasználó számára a zooplus fiók funkcióinak vagy a szolgáltatások használatát illetően, a felhasználó köteles betartania azokat.

2.5 A zooplus határozatlan időre ingyen bocsátja a felhasználó rendelkezésére a zooplus fiókot. Mindazonáltal a zooplus fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül bármikor kizárjon bizonyos felhasználókat a zooplus fiók regisztrációjából vagy használatából, vagy megszüntesse vagy módosítsa a zooplus fiók egészét vagy egyes szolgáltatásait.         

3. Felelősség

3.1 A zooplus nem felel a zooplus weboldalak és szolgáltatások (különösen a zooplus alkalmazás) zavartalan hozzáféréséért.

3.2 A zooplus nem vállal felelősséget a webhelyen és a szolgáltatásaiban feltüntetett tartalom naprakészségéért, helyességéért, teljesességéért és minőségéért. Az információk használatával vagy azok helyességének megbízhatóságával kapcsolatban a zooplus minden felelőssége kizárt, kivéve, ha a zooplus vagy helyettes képviselői szándékosan vagy súlyos gondatlanságból jártak el helytelenül. Ugyanez vonatkozik a szoftver (zooplus alkalmazás) hibájából eredő károkra is. Továbbá ez vonatkozik a közvetett károkra, a következményes károkra és az elmaradt haszonra is.

Ez a kizárás nem vonatkozik az életben, testi épségben és egészségben okozott károsodásokra, valamint a termékfelelősségi törvény által előírt felelősségre és az alapvető szerződési kötelezettségek (ún. kardinális kötelezettségek) megszegésére. Kardinális kötelezettségek alatt olyan kötelezettségeket értünk, melyek elsősorban a szerződés megfelelő teljesítését teszik lehetővé, és melyek teljesítésére a szerződéses partner támaszkodhat.

3.3 Külső webhelyekre (linkek vagy hiperhivatkozások) mutató közvetett vagy közvetlen hivatkozások esetében a zooplus elhatárolódik ezen webhelyek tartalmától. A zooplus nem felelős sem ezen webhelyekért, sem a külsős tartalmakért. A felelősség kizárólag ezen webhelyek üzemeltetőjét vagy a külsős tartalomért felelős személyeket terheli. 

4. A zooplus fiók, a szolgáltatások és a Felhasználási feltételek módosítása

4.1 A zooplus bármikor módosíthat a zooplus fiók, a zooplus szolgáltatások (különösen zooplus alkalmazás, Háziállataim profil) funkcióin és a Felhasználási feltételek tartalmán annak érdekében, hogy kövesse a jogszabályi változásokat, hogy figyelembe vegye a teljesítmény és az ellenszolgáltatás közötti aránytalanságot, ami utólagosan vagy a szabályozásokban fellelhető joghézag miatt alakul ki. Módosításra akkor is sor kerülhet, ha a zooplus új szolgáltatást kíván nyújtani, vagy egy régi szolgáltatáson végez változtatást vagy megszünteti azt. A zooplus általánosságban véve megszüntetheti a zooplus fiók szolgáltatását.

4.2 Módosítás esetén az új Felhasználási feltételeket e-mailen kell elküldeni a felhasználónak. Az új Felhasználási feltételeket elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban nem emel kifogást ellene a zooplusnál. Úgy emelhető kifogás, ha a felhasználó a zooplus ügyfélszolgálatánál kéri zooplus fiókja törlését vagy írásban adja be a zooplus számára kifogását. A zooplus a változtatásról szóló értesítésben tájékoztatja a felhasználót kifogásemelési jogának fennállásáról, és arról, hogy a módosításokat jóváhagyottnak fogja tekinteni, ha a felhasználó a változásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nem emel kifogást.

Kifogás esetén a felhasználó fiókja a kifogásemelési határidő lejártát követő két héten belül törlésre kerül és a felhasználói szerződés megszűnik. A fiók törlésével a felhasználó más zooplus szolgáltatásokban való részvétele is automatikusan megszűnik.

5. Törlés és megszüntetés

5.1 A zooplus törölheti a felhasználó zooplus fiókját és megszüntetheti a vele kötött felhasználói megállapodást teljes egészében vagy felfüggesztheti a felhasználó egy adott szolgáltatásban való részvételét, ha a felhasználó megsérti a jelen Felhasználói feltételekben foglaltakat vagy a zooplus által észlelt, egyéb indokolt esetben (különösen manipuláció alapos gyanúja, pl. többszöri regisztráció, adatokkal vagy személyazonossággal való visszaélés, csalás, kereskedelmi célra való felhasználás vagy nem háztartási mennyiségben történő rendelés esetén). Ha a zooplus törölte a felhasználó zooplus fiókját és/vagy kizárta bizonyos szolgáltatás(ok) használatából, a felhasználó nem regisztrálhat újra a zooplus kinyilvánított beleegyezése nélkül.

5.2 A felhasználó bármikor törölheti zooplus fiókját és/vagy felmondhat egy vagy több szolgáltatást.

5.3 A zooplus fiók törlése azt eredményezi, hogy a felhasználó már nem tud részt venni a zooplus által kínált szolgáltatásokban. Ez azt is jelenti például, hogy nem tudja használni a zooplus alkalmazást és az általa gyűjtött esetleges zooPontokat vagy egyéb kedvezményeket elveszíti. 

II. Háziállataim profil

 A zooplus által kínált egyik szolgáltatás a Háziállataim profil program (továbbiakban Háziállataim profil). Egy felhasználó összesen legfeljebb 10 profilt hozhat létre. Bármikor szerkesztheti vagy törölheti háziállata(i) profilját. A zooplus fiók a Háziállataim profil létrehozásától függetlenül mindaddig marad fenn, amíg a felhasználó vagy a zooplus nem törli azt.