Ügyfélszolgálati Adatvédelmi nyilatkozat

1. Ügyfélszolgálat

2. Az Önök jogai

Önöknek bármikor jogukban áll megerősítést kérni a zooplustól azzal kapcsolatban, hogy feldolgozzuk-e személyes adataikat, és kérhetik, hogy informáljuk arról, milyen személyes adataikat használjuk fel. Továbbá joguk van az adatok helyesbítésére, az adatfeldolgozás megszüntetésére és korlátozására is, valamint bármikor letilthatják személyes adataiknak feldolgozását, illetve visszavonhatják az adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulásukat vagy kérhetik az adatok továbbítását.

Kérjük, hogy minden adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatási kérelmükkel, megkeresésükkel, visszavonási kérelmükkel vagy adatkezeléssel kapcsolatos kifogásukkal forduljanak adatvédelemért felelős munkatársunkhoz, vagy írjanak e-mailt a service@zooplus.hu e-mail-címre. Ezenkívül jogukban áll panaszt tenni az adott felügyeleti hatóságnál, ha úgy tapasztalják, hogy megsértjük az adatvédelmi szabályokat. 

3. Tiltakozáshoz való joggal kapcsolatos információk

Önök jogosultak arra, hogy saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen a GDPR 21. cikke alapján. Ebben az esetben leállítjuk személyes adataik feldolgozását, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Önök jogaival, érdekeivel és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Ha szeretne élni tiltakozáshoz való jogával, akkor elegendő, ha egy e-mailt ír a service@zooplus.hu e-mail-címre.