Általános adatvédelmi információk (GDPR 13. cikk) a felmérésben résztvevők számára

1. Ki a felelős az adatok feldolgozásáért és kihez fordulhat ezzel kapcsolatban? 

zooplus SE, Sonnenstrasse 15, D-80331 München, Németország Tel.: 01865 951301; email: service@zooplus.hu

2. Kifogásolhatja-e az adatkezelést, valamint visszavonhatja-e a beleegyezését? Ha igen, hogyan?

Igen, bármikor visszavonhatja az adatainak feldolgozásához szükséges hozzájárulást. Ha a továbbiakban nem kíván felmérésekben részt venni, kérjük, küldjön egy e-mailt a service@zooplus.hu e-mail-címre, amelyben jelzi visszavonási szándékát. Felhívjuk figyelmét, hogy az elemzéseket követően anonimizálhatjuk adatait, és előfordulhat, hogy később nem tudjuk beazonosítani Önt, mint érintett személyt jogainak védelme céljából.

3. Milyen adatokat dolgozunk fel és milyen célból?

Ügyfelekre vonatkozó adatok

Ügyfélszám, rendelésszám, e-mail-cím és vásárlási magatartás (ha korábban már vásárolt a zooplusnál).

Ezeket az adatokat a nyertesek / résztvevők értesítésére, illetve a nyeremények kiküldéséhez használjuk fel. Bizonyos esetekben ezeket az adatokat felhasználjuk azért is, hogy további adatelemzéseket hajtsunk végre ügyfélszegmensek létrehozása céljából.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

Szociodemográfiai adatok

Ezeket az adatokat az ügyfelek szegmentálásának létrehozásához használjuk fel, a résztvevők közötti hasonlóságok feltárására irányuló csoportos adatelemzés alapján. Ennek során nem gyűjtünk érzékeny személyes adatokat.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

Preferenciák és vélemények

Az adatokat azzal a céllal dolgozzuk fel, hogy profilt hozzunk létre a különböző ügyfélszegmensekhez. Csak csoportszintű elemzést hajtunk végre.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

4. Kinek adjuk tovább az adatokat és milyen célból?

A következő szolgáltatók rendelkezésére bocsátjuk az összes fent említett adatot:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamburg, Németország

Online felmérések programozása, felmérések linkjének biztosítása, felmérések tárolása, felmérési adatok biztosítása.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland

Online felmérések programozása, felmérések linkjének biztosítása, felmérések tárolása, felmérési adatok biztosítása.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Új-Zéland

Online felmérések programozása, felmérések linkjének biztosítása, felmérések tárolása, felmérési adatok biztosítása.

5. Továbbítjuk ezeket az adatokat harmadik országba?

Nem

6. Meddig tároljuk adatait?

A felmérés eredményeit felhasználhatjuk elemzéshez az Ön személyes adataival (címzettazonosító / ügyfélszám / e-mail-cím / vásárlási magatartás) együtt, kivéve, ha Ön időközben visszavonja beleegyezését. Ezután az adatok anonimizálhatók hosszú távú tárolás céljából.

Egyes kérdőívek során előfordulhat, hogy a rendelési azonosítót is felhasználjuk, és ez nem lesz anonim a hosszú távú tároláshoz.

7. Kötelesek vagyunk-e személyes adatokat megadni jogi vagy szerződéses okokból

Nem

8. Alkalmazunk-e a 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben vagy profilalkotást?

Nem

9. Milyen jogai vannak?

Önnek bármikor jogában áll megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait, és tájékoztatást kérni arról, milyen személyes adatait használjuk fel. Továbbá joga van az adatok helyesbítésére, az adatfeldolgozás megszüntetésére és korlátozására is, valamint bármikor letilthatja személyes adatainak felhasználását vagy visszavonhatja az adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulását vagy kérheti az adatok továbbítását. 

Kérjük, minden információkérést, megkeresését, visszavonást vagy az adatkezelés elleni tiltakozást küldjön el az adatvédelemért felelős munkatársunknak vagy a fent megnevezett elérhetőségek egyikére. Ezenkívül adatvédelem megsértése esetén joga van panaszt tenni valamelyik felügyeleti szervnél.

10. Különleges információk a tiltakozás jogáról

1. Tiltakozáshoz való különleges jog

Különleges helyzetéből adódó okokból bármikor joga van tiltakozni az Önt érintő személyes adatok GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (adatkezelés érdekmérlegelés alapján) szerint történő kezelése ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló, pl. ügyféltanácsadáshoz, ügyfélszolgálathoz, valamint értékesítési célokra felhasznált profilalkotásra is a GDPR 4. cikk 4. pontjában meghatározott értelemben. Ha kifogást nyújt be, akkor megszüntetjük személyes adatainak kezelését, hacsak a zooplus nem tudja bizonyítani a feldolgozás olyan kényszerítő, védelmet szolgáló okát, mely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

2. Az adatok direkt marketing célú feldolgozása elleni tiltakozás joga

A zooplus az Ön adatait direkt marketing céljából is feldolgozhatja a vonatkozó törvényi rendelkezések betartásával. Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen anélkül, hogy az alapdíjak szerint megállapított továbbítási költségeken kívül egyéb költségek merülnének fel. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha kifogásolja a közvetlen marketing célú feldolgozást, akkor a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait ezekre a célokra. A kifogás nincs meghatározott formához kötve. Az elérhetőségek az 1. pontban találhatók.

11. Hogyan érheti el az adatvédelemért felelős megbízottat?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 München, Németország.

E-mail-cím: ph@hwdata.de.