Hűségprogram általános feltételei

A zooplus Hűségprogram részvételi feltételei 2023.05.09.

Zooplus Hűségprogrammal kívánjuk kifejezni köszönetünket a zooplushoz hűséges ügyfeleinknek. A zooPontok gyűjtésére, beváltására és a zooplus Hűségprogram általános elveire és szabályaira a következő feltételek vonatkoznak. 

1. Részvétel

Minden ügyfélszámlával rendelkező regisztrált zooplus-ügyfél jogosult a részvételre. A részvétel ingyenes és a „myzooplus-azonosító” része.

2. zooPontok

2.1 Általános feltételek

A zooplus Hűségprogram kalkulációja a zooPontok alapján történik, amelyeket feltöltünk az ügyfél zooplus hűségszámlájára. A zooPontokat az e fejezetben feltüntetett célokra lehet felhasználni. Egyéb hűségprogramok bónuszpontjai nem válthatók zooPontokra. A zooplus hűségszámlák és jóváírások nem átruházhatók és nem átválthatók készpénzre vagy és nem kifizethetők. A hűségszámlájának aktuális egyenlege csak Ön számára elérhető a zooplus weboldalán található "My zooplus" menü alatt, ahol bármikor megtekinthető.

2.2 Pontok gyűjtése

A zooPontok gyűjtése minden rendeléssel automatikusan történik 2011. december 1-jétől kezdődően, a rendelés ellenértékének a zooplus rendszerébe történő bekönyvelésével egyidejűleg. Minden kifizetett rendelés után zooPontokat írunk jóvá az Ön zooplus hűségszámláján. A jóváírt zooPontok száma a kifizetett rendelések értékétől függ. Minden vásárláskor 250 Ft-onként 1 zooPontot kap a rendelés összegének erejéig. Bizonyos különleges akciók keretében külön tájékoztatás alapján ismertetett mennyiségben további pontok írhatók jóvá.

2.3 A zooPontok jóváírása alóli kivételek

Nulla Ft értékű termékekre (pl. próbacsomagok, hűségajándékok, jutalmak), beváltott utalványokra, egyéb kedvezményekre, illetve újbóli kiszállításra nem gyűjthetők zooPontok. Egyéb speciális esetekben sem történik zooPont jóváírás. 

Egy naptári évben legfeljebb 10.000 zooPont gyűjthető össze. Amennyiben ezt az értéket elérte, az adott évben már több pont nem íródik jóvá a számláján.

A zooplus fenntartja a jogot, hogy ne írjon jóvá zooPontokat olyan szerződéses ajánlatok esetén, melyekkel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy kereskedelmi viszonteladás céljából köttetnek. 

2.4 A zooPontok jóváírásának folyamata

Hűségszámláján automatikusan jóváíródnak a zooPontok, amint a megrendelés kifizetésének könyvelése megtörténik a zooplusnál. A pontok azon ügyfélszámhoz tartozó számlán íródnak jóvá, amelyről a rendelést küldték. Amennyiben egy vásárló különböző ügyfélazonosítókról küldi el megrendeléseit, a zooPontokat ezen rendeléseknek megfelelően írjuk jóvá. A zooPontokat nem lehet egyik ügyfélszámláról a másikra átvinni.

2.5 A zooPontok elévülése

Amennyiben a zooPontokat a jóváírástól számítva 12 hónapon belül nem váltják be ajándékra, a negyedév végén lejárnak. A lejáró pontok értékére és a lejárat dátumára a zooplus hűségszámlán külön felhívjuk a figyelmet. A pontok abban az esetben is lejárnak, ha az ügyfélszámla jogos indokkal zárolásra került. A speciális zooPont ajánlatok lejárati ideje rövidebb lehet. 

3. A zooPontok ajándékra való beváltása

3.1 Általános feltételek

Minden résztvevő beválthatja zooPontjait ajándékokra, amint számlája elérte a megfelelő egyenleget. Az ajándéktárgyak és az ezekhez szükséges zooPontok száma a zooplus ajándékshopjában vannak feltüntetve. Hűségajándékot csak egy minimum 3990 Ft értékű normál rendeléssel egyidejűleg lehet beváltani.

3.2 A zooPontok beváltásának feltételei

Az ajándéktárgyak csak a vásárló személyes hűségszámláján, a "My zooplus"-on keresztül válthatók be. A rendelkezésre álló ajándékok dátum és évszak szerint változhatnak. Előfordulhat, hogy egyes ajándékok bizonyos időszakokban nem elérhetőek. Bizonyos ajándékok esetén módosulhatnak vagy kiegészülhetnek a részvételi feltételek, melyről a bónuszajánlat meghirdetésével együtt tájékoztatást adunk.

3.3 Ajándékok kiszállítása

Az ajándéktárgyak kiszállításának költsége a zooplus által alkalmazott aktuális szállítási költségeken alapul. További információkért kérjük, kattintson ide a zooplus szállítási költségeivel kapcsolatban. A zooplus ajándéktárgyat a bevásárlókosár ikonra kattintva kell betenni a bevásárlókosárba. Ekkor lehet normál áras általános termékeket is hozzáadni a rendeléshez. Amennyiben a zooplus ajándéktárgy sérülten érkezik Önhöz, pótterméket küldünk. Kérjük, ebben az esetben keresse fel ügyfélszolgálatunkat a következő elérhetőségek egyikén: Kapcsolatfelvételi űrlap, telefonszám: +36 184-80-320 (hétfőtől-péntekig 8:00-18:00 között). Amennyiben szeretné visszaküldeni a csomagot a következő címre szíveskedjen küldeni megfelelő bélyeggel ellátva: zooplus SE c/o Dirks Consumer Logistics Skalski-Logistic Park Wroclawska Street 36 55-020 Zorawina (Wojkowice) Poland. A postaköltséget megtérítjük.

4. Egyéb

4.1 A Program megszűnése

A zooplus fenntartja a jogot a Hűségprogram bármilyen időpontban történő megszüntetésére, vagy egyéb más programmal való lecserélésére.

4.2 Változtatások

A zooplus fenntartja a jogot a Hűségprogram feltételeinek, az ajándéktárgyak, vagy egyéb írásos részvételi feltételek bármely időpontban történő módosítására vagy változtatására. A résztvevők a zooplus-al szembeni, az országspecifikus változások miatt bekövetkező kártérítési igényei ki vannak zárva. A fenti feltételek módosítását vagy változtatását honlapunkon hozzuk nyilvánosságra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatvédelem

A zooplus Hűségprogramra vonatkozó adatvédelmi útmutatás.

Ki felelős adatainak feldolgozásáért illetve kihez fordulhatok adatvédelem témájában?

A zooplus SE, Sonnenstraße 15 in 80331 München képviseletében a Geoffroy Lefebvreből és Andreas Maueröderből álló Igazgatótanács felelős az adatvédelemért. Kérdés esetén kérjük, írjon e-mailt a service@zooplus.de címre vagy forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz. (HWData GmbH, Leonrodstr. 54 in 80636 München, ph@hwdata.de).

Milyen adatokat dolgoznak fel a zooplus Hűségprogram keretén belül?

Csak az e-mail-címet, vezetéknevét valamint hűségszámlájának állását dolgozzuk fel (rendelési történettel együtt).

Mire használják az adataimat (felhasználás célja) és milyen alapon (jogalap) történik mindez?

Az adatokat kizárólag a zooplus Hűségrogram érdekében és a számlaegyenlegre vonatkozó rendszeres információk megadása érdekében dolgozzák fel. Ezen túlmenően nem történik semmilyen feldolgozás. A feldolgozás a GDPR törvény 6. cikkely 1. bekezdés b) pontja alapján történik, mivel a Hűségprogramra a zooplus-al fennálló szerződéses viszony ingyenes részeként tekintünk.

Adataimat továbbadják?

Nem, adatait nem adjuk át harmadik félnek.

Az adataim továbbításra kerülnek harmadik országba vagy valamilyen nemzetközi szervezetnek?

Nem, a harmadik országba történő továbbítás is kizárt.

Történik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás?

Nem. Nem folyamodunk ilyen automatizáláshoz. Semmilyen formában nem alkotunk profilokat és az adatokat nem kapcsoljuk össze más adatokkal.

Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Adatait legfeljebb a „myzooplus“ ügyfélszámla fennállásáig tároljuk. Amennyiben szeretné adatait a zooplus Hűségprogramon belül törölni, a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Milyen jogaim vannak a zooplus SE-val szemben?

Mindenkor joga van a zooplus-tól igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait illetve a személyes adatairól tájékoztatást kérni. Helyesbítés, törlés és az adatfeldolgozás korlátozásához való jog, illetve a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás benyújtásához való jog, az adatfeldolgozás beleegyezésének visszavonásához való jog is megilleti, továbbá kérheti az adatátvitelt. Minden információkéréssel, tájékoztatási igénnyel, adatfeldolgozásra vonatkozó visszavonási kéréssel, tiltakozással forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz e-mailen vagy a fent megadott elérhetőségek egyikén. Ezen kívül adatsérelem esetén joga van panaszt tenni egy felügyeleti szervnél.