Kosarában:

A kosár üres!

Ingyenes szállítás 10990 Ft felett**

Adatvédelmi tájékoztató

Kedves zooplus vásárlók és webhelylátogatók!

Értékeljük bizalmukat, ezért nagyon fontos számunkra adataik védelme és tiszteletben tartjuk magánélethez való jogukat, valamint információs autonómiájukat a személyes adatok gyűjtésében, feldolgozásában és használatában. A következő tájékoztatóban kifejtjük Önnek, milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel webhelyünk használatával kapcsolatban. Erről rövid áttekintést kaphat adatvédelmi összefoglalónkban.

 

A zooplus AG (Sonnenstraße 15, 80331 Munich), melyet az igazgatótanács tagjai, Dr. Cornelius Patt, Andreas Maueröder és Dr. Mischa Ritter képviselnek, felelős az adatvédelemért webhelyünkön. További információért lépjen velünk kapcsolatba a +36-1-677-73-66 telefonszámon vagy a  service@zooplus.hu e-mail-címen.  Az adatvédelemért felelős munkatársunkat, Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr.54, 80636 München címen vagy ph@hwdata.de e-mail-címen érheti el.

1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat tárgya

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjunk arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk a zooplus weboldalain és milyen célból dolgozzuk fel ezeket. Az általunk hivatkozott oldalak tartalmát nem tudjuk sem befolyásolni, sem ellenőrizni, valamint nem felelünk azok adatvédelmi irányelveiért sem. Azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a hivatkozott webhely adatvédelmi szabályait annak érdekében, hogy megtudja, gyűjtenek-e személyes adatokat és milyen mértékben dolgozzák fel, használják fel és teszik hozzáférhetővé harmadik fél számára.

2. Definíciók és kifejezések

Az alábbiakban található néhány jogi kifejezés, amelyek segíthetnek Önnek az adatvédelmi nyilatkozat megértésében. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) teljes szövege itt érhető el további definíciókért és kifejezésekért.

Személyes adatok

minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik. Az a természetes személy számít azonosíthatónak, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamelyik azonosító, mint például név, azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát meghatározó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés

a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, mint a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy módosítás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő

Olyan természetes vagy jogi személyre, közhatalmi szervre, ügynökségre vagy egyéb testületre vonatkozik, amely a személyes adatok kezelésének célját és módját illetően önállóan vagy másokkal együtt hoz döntést. Ha az adatkezelés célját és módját az EU-s vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó speciális szempontokat az EU-s vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Címzett

Olyan természetes vagy jogi személyre, közhatalmi szervre, ügynökségre vagy egyéb testületre vonatkozik, akivel vagy amellyel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e. Azok a közhatalmi szervek, melyek egy egyedi vizsgálat keretében az EU-s vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem számítanak címzettnek. Az adatok ezen közhatalmi szervek általi kezelésének meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak az adatkezelés céljának megfelelően.

Harmadik fél

Olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb testület, mely nem egyezik meg az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére jogosultságot kaptak.

3. A webhelyünkön feldolgozott személyes adatok kategóriái

Érintett területek: webhely látogatása, naplófájlok létrehozása

Személyes adatok: IP-cím, cookie azonosító

Az adatkezelés módja és célja

Amikor felkeresi a zooplus webhelyét, a zooplus úgynevezett hozzáférési adatokat gyűjt, melyek tartalmazzák IP-címét és mentésre kerülnek egy naplófájlba. Ez a naplófájl tárolja a felkeresett weboldalt, a letöltött fájlt, a letöltés dátumát és időpontját, a továbbított adatok mennyiségét, a sikeres letöltésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, az úgynevezett hivatkozó URL-t (az előzetesen látogatott oldal), valamint a használt szolgáltatót. Ezen adatok alapján azonban nem azonosítható be személyesen.

Céleszközén (laptop, tablet, okos telefon vagy PC) is tárolódnak sütik, amikor meglátogatja webhelyünket. A webhelyünkön alkalmazott cookiek listáját, speciális céljukat és azt, hogy törölheti azokat, megtalálja az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt.

Naplófájl adatokat, beleértve az IP-címeket is, gyűjtünk annak érdekében, hogy zökkenőmentes kapcsolatot és webhelyünk kényelmes használatát biztosítsuk a felhasználók számára. A naplófájlt a rendszerbiztonság és -stabilitás kiértékelésére, valamint adminisztratív célokra is használjuk. A sütik segítenek nekünk abban, hogy szolgáltatásaink és webhelyünk felhasználóbarátabbá váljon azáltal, hogy lehetővé teszik számunkra, meghatározzuk például azt, meglátogatta-e már korábban webhelyünket. A cookie azonosító segítségével információt kapunk webhelyünk felhasználóinak magatartásáról és keresőszavaikról, melyekkel webhelyünkre jutottak. Így a jövőben a felhasználók érdeklődéséhez igazíthatjuk ajánlatainkat.

Adatkezelési érdek

A naplófájl adatok, beleértve az IP-címet, azt a célt szolgálják csupán, hogy optimalizáljuk webhelyünk és rendszerbiztonságunk technológiáját és konfigurációját (pl. egy IT-támadással vagy egy biztonsági incidenssel kapcsolatban). Amikor felkeresi webhelyünket, nem azonosítható be személyesen a naplófájl adatai alapján, beleértve az IP-címét. Személyes hivatkozás csak akkor létesíthető, ha egyidejűleg bejelentkezik felhasználói fiókjába is. Ebben az esetben IP-címe közvetlenül összeköthető Önnel. A cookie azonosító segítségével például azt is megtudhatjuk, ha meglátogatja webhelyünket és milyen mértékben teszi ezt, hogy regisztrált-e már nálunk egyedi azonosítóval és mikor tér vissza az azonosítóhoz. További információért és a részletekért, hogyan törölheti a sütiket, nézzen utána az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-oncímszó alatt.

Az adatok címzettje és kezelője

Webhelyünket és webshopunkat saját adatközpontunk és egy külső szolgáltató biztosítja.

Szolgáltató

Adatkezelés célja

Részletek a szolgáltatóról és adatvédelmi irányelvei

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Hosting és mentés (backup)

Az Amazon Web Services kizárólag európai adatközpontjaiban történik adatkezelés.. 

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/compliance/eu-data-protection/

https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/?nc1=h_ls

Privacy Shield

 

Az adattárolás időtartama: a naplófájlok, beleértve az IP-címeket is, automatikusan törlődnek begyűjtésük után két (2) hónappal. Ezt megelőzően az IP-cím anonimizált és kizárólag adminisztratív (technikai) célból mentjük el.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) f)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva. Azonban IP-cím és cookie azonosító nélkül webhelyünk szolgáltatásai és működése nem garantált, előfordulhat, hogy egyes alkalmazások és szolgáltatások nem vagy csak korlátozottan elérhetők.

Érintett területek: webhely látogatása, webelemzés

Személyes adatok: IP-cím, cookie azonosító

Az adatkezelés módja és célja

Webhelyünkön úgynevezett követő és webelemző eszközöket alkalmazunk. Azért gyűjtjük a hozzáférési adatokat és értékeljük ki látogatóink magatartását, hogy optimalizáljuk ajánlatainkat.

Ezek az eszközök arra használhatók, hogy megvizsgáljuk, hogyan és honnan származnak érik el látogatóink webhelyünket, webhelyünk mely oldalait látogatják gyakrabban és milyen gyakran, illetve mennyi ideig nézik aloldalainkat és az adott kategóriákat. Azt is meg tudjuk állapítani, hogy milyen keresőkifejezéseket alkalmazott, milyen webhelyeket látogatott meg és ki tudjuk értékelni, hogy összesen hány felhasználó látogatja oldalainkat, valamint milyen információk vagy ajánlatok iránt a legnagyobb az érdeklődés. Célunk, hogy a megszerzett tudást arra használjuk, hogy jobban strukturáljuk ajánlatainkat és webhelyünket felhasználóbarátabbá tegyük.

Adatkezelési érdek

A felhasználói profilok statisztikai elemzésével információt nyerhetünk webhelyünk működéséről és sikeréről, valamint arról, milyen gyakran keresik fel speciális termékcsoportok információs oldalait és hány látogató kattintott bizonyos ajánlatokra. A követő eszközök segítségével célzottabb ajánlatokkal szolgálhatunk vásárlóinknak, látogatóinknak és az érdeklődőknek. A szolgáltatók adatai, a különböző követő eszközök funkciói, valamint az, hogyan törölheti a sütiket és állíthatja le a követést, megtalálhatók az  Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt.

Az adatok címzettje és kezelője

A következő követő és webelemző eszközök szolgáltatói kezelik a hozzáférési adatokat nevünkben felhasználói elemzés és statisztikai feldolgozás céljából. Ezért partnereinkkel megfelelő adatkezelési szerződést kötöttünk. További információt az eszközök technikai működéséről, illetve arról, hogyan állíthatja le az adatok továbbítását (követés) az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt találhat.

Szolgáltató

Eszköz

Részletek a szolgáltatóról és adatvédelmi irányelvei

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics

 

https://policies.google.com/?hl=hu

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/hu/privacy.html

Privacy Shield

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, California 94105 (USA)

Optimizely

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/de/security/

Privacy Shield

Hotjar Ltd.,
Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Az adattárolás időtartama: Részletekért a sütikről, a követő eszközökkel kapcsolatban alkalmazott technológiákról, a tárolás időtartamáról és arról, hogyan törölheti ezeket az adatokat, nézzen utána az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) f)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva.

Profilalkotás

A követő eszközök segítségével kiértékelhető és elemezhető a webhelylátogatók érdeklődési köre és magatartása. Ennek során létrehozunk egy álnevesített felhasználói profilt. Amikor felhasználói adataival bejelentkezik a „my zooplus” profiljába, akkor ezt a profilt alkalmazhatjuk arra, hogy meghatározzuk személyazonosságát.

Érintett területek: webhely látogatása, hirdetések

Személyes adatok: IP-cím, cookie azonosító, rendelésazonosító

Az adatkezelés módja és célja

A webhely ún. reklámkövető eszközöket is használ. Ezek segítségével személyre szabott hirdetéseket jeleníthetünk meg webhelyünkön, melyek a látogató preferenciái alapján kerülnek kiválasztásra (automatizált folyamat). Technikailag a reklámkövetés általában a reklámazonosítókkal történik, amelyen keresztül a hálózatszolgáltatók többek között sütiket használnak azért, hogy felhasználói profilokat hozzanak létre és hirdetéseket jelenítsenek meg a cookie profil alapján, amikor a látogató felkeresi a webhelyet. A különböző webhelyeken alkalmazott követő pixelekkel a hirdető partnerek eltárolják a sütiket a felhasználó céleszközén, amikor a felhasználó első alkalommal látogatja meg a webhelyt. Ilyen remarketing ajánlatokon keresztül a felhasználó “követhető” az interneten és (feltehetőleg) nagyon vonzó ajánlatokat kap. Sok esetben a követés ún. böngésző ujjlenyomaton keresztül történik, amely olyan információkat használ, mint a képernyő felbontás, a színmélység és az időzóna egyéni beállításai, valamint az installált plug-inek, annak érdekében, hogy felismerje a felhasználókat és felhasználói csoportokat.

Az ún. partnerhálózatokon keresztül harmadik fél webhelyeken reklámozzuk termékeinket. Ha rákattint egy ilyen hirdetésre, akkor átirányítják Ön a webshopunkba a megfelelő termékhez. Az adott harmadik fél szolgáltató csak akkor kapja a rendelési azonosítót jutaléka számlázásához, ha a látogató megvásárolta a terméket.

Adatkezelési érdek             

A reklámkövető eszközök segítségével célzottabb ajánlatokkal szolgálhatunk vásárlóink, látogatóink és az érdeklődő felek számára. A reklámkövető eszközök és a kapcsolódó hirdetési kampányok lehetővé teszik számunkra vagy egy harmadik fél számára, hogy pénzt keressünk, illetve keressen a hirdetésekből. Ráadásul a felhasználói magatartás is segít nekünk abban, hogy meghatározzuk, webhelyünk mely része iránt érdeklődnek különösképpen a látogatók, így válogatott reklámokat jeleníthetünk meg. A reklámok a webhely tematikus orientációja és a felhasználó ezzel kapcsolatos keresési magatartása alapján jelenítődnek meg. Ennek eredményeképpen a reklámkövető eszközök meg tudják határozni, honnan került a felhasználó a webhelyre, mely weboldalakat látogatta meg, milyen gyakran és mennyi ideig nézte az aloldalakat és a különböző kategóriákat. A hirdetés közös módszerei újracélzó és remarketing kampányokat tartalmaznak, melyek során a felhasználók újra elérhetők más időben és helyen az interneten, pl. korábban meglátogatott webhely termékének hirdetésével, amely iránt a felhasználó korábban érdeklődést mutatott. Részletekért vagy ezen eszközök szolgáltatóiról további információért nézzen utána az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt.

A fent említett adatok címzettjei

A következő szolgáltatók dolgoznak fel a nevünkben hozzáférési adatokat a felhasználói magatartás kiértékelése és a testre szabott hirdetések céljából. Ezért partnereinkkel megfelelő adatkezelési szerződést kötöttünk. További részleteknek az eszközök működéséről és annak, hogyan tilthatja le az adatátvitelt (követés), nézzen utána az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt.

Szolgáltató

Eszköz

Részletek a szolgáltatóról és adatvédelmi irányelvei

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/hu/privacy.html

https://www.adobe.com/hu/privacy/opt-out.html

Privacy Shield

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (USA)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

CLICKPOINT SRL
Via Fabio Filzi 5, I-20124 Milano (MI)

Clickpoint

//site.clickpoint.com/privacy/

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paris

Criteo

https://www.criteo.com/privacy/

ETARGET SE

Pribinova 25 811 09 Bratislava

etarget

https://www.etarget.sk/privacy.php 

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Connect

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Custom Audiences

Facebook Pixel

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu.

https://policies.google.com/?hl=hu

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

Privacy Shield

Kairion GmbH

Gutleutstraße 30
60329 Frankfurt am Main, Germany

Kairion

https://kairion.de/datenschutz

sociomantic labs GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin, Germany

Sociomatic

https://www.sociomantic.com/privacy/en/

Az adattárolás időtartama: A részleteknek a sütikről, a követő eszközökkel kapcsolatban alkalmazott technológiákról, a tárolás időtartamáról és arról, hogyan törölheti ezeket az adatokat, nézzen utána az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) f)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva.

Profilalkotás

A követő eszközök segítségével értékelhető és elemezhető a webhelylátogatók érdeklődési köre és magatartása. Ennek érdekében mi vagy a fent megnevezett szolgáltatók álnevesített felhasználói profilokat hoznak létre.

Érintett területek: webshop, rendelés

Személyes adatok: e-mail-cím, titulus, család- és keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, fizetési adatok (hitelkártyaadatok nélkül!), bejelentkezési adatok (regisztrált felhasználók esetében), IP-cím, cookie azonosító

Az adatkezelés módja és célja

Feldolgozzuk adatait első rendelése során vagy ha már korábbi vásárlónk, a “my zooplus” alatti vevőfiók biztosítása érdekében. A megadott adatok segítségével be tudunk lépni megrendelésébe, testre tudjuk szabni a termékválogatást az Ön ízlésének megfelelően és ez alapján termékajánlatot tehetünk Önnek. Az adatokat megrendelt termékeinek feldolgozásához, kezeléséhez és szállításához használjuk fel. Amennyiben vevőfiókot szeretne nyitni, szükségünk lesz bejelentkezési adataira fiókja megerősítéséhez.

A megrendelésével vagy kiválasztási folyamattal (webshopban való keresés) kapcsolatos elemző és követő eszközök segítségével személyre tudjuk szabni Önnek szóló ajánlatainkat és speciális termékjavaslatokkal láthatjuk el.

Az adatok címzettje és kezelője

Adatait kizárólag a címzettel osztjuk meg a vele kötött, a megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés alapján és csak akkor, ha ez a szolgáltatások szerződés szerinti kivitelezéséhez szükséges (pl. logisztikai cégek esetében). Számla alapján történő fizetéskor megrendelése elfogadása előtt hitelkeret lekérdezést végzünk. E célból továbbítjuk a megadott adatokat az erre kijelölt szolgáltatók számára, hogy információt nyújtsunk számukra a vásárló fizetési történetéről és hitelinformációt adjunk matematikai-statisztikai pontozási eljárás alapján. Ez a feldolgozás kizárólag az Ön külön beleegyezésével lehetséges (GDPR rendelet 6. cikk 1) a).

A választott fizetési módtól függően fizetési adatai továbbítódnak a megfelelő pénzforgalmi szolgáltatónkhoz. A pénzforgalmi szolgáltató felel az Ön fizetési adataiért. További információ ezzel kapcsolatban, a pénzforgalmi szolgáltató felelős szervéről, annak adatvédelmi munkatársának elérhetőségéről itt találhat://www.zooplus.hu/content/terms#payment.

Csomagszállító szolgáltatók

Pénzforgalmi szolgáltatók

Az adattárolás időtartama

A számlákat és rendelés-visszaigazolásokat az alkalmazandó adózási és kereskedelmi előírásokban foglalt megőrzési időtartamnak megfelelően dolgozzuk fel, illetve töröljük, kivéve, ha nem járult külön hozzá, hogy tovább megőrizzük adatait. Továbbá a hibákra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott elévülési idő alatt is megőrizzük adatait (általában vásárlását követő 2 évig). Amennyiben vevőfiókkal rendelkezik, fiókja fennállásának időtartama alatt tároljuk adatait. Bármikor törölheti fiókját és egy üzenet írásával kérheti adatai törlését az alább megadott elérhetőségek egyikén.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) a), b), f)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátására szerződéses alapon szükség van, egyébként nem tud rendelést leadni.

Érintett területek: my zooplus, Facebook Connect

Személyes adatok

A Facebook Connect egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Facebook közösségi hálózat felhasználói számára, hogy Facebook profiljukkal belépjenek webhelyünkre anélkül, hogy külön fiókot kellene nálunk létrehozniuk. A webhelylátogatóknak rendelkezniük kell egy Facebook profillal ahhoz, hogy használni tudják a Facebook Connect plug-int. Ha használja ezt az eszközt, legalább a felhasználó teljes neve hozzá van rendelve fiókjához. A felhasználó számára egy felugró ablakban jelennek meg további információk. Nincs ráhatásunk a Facebook adatgyűjtési és -kezelési tevékenységeire, továbbá nem vagyunk tudatában az adatgyűjtés teljes terjedelmének, az adatfeldolgozás céljának és a tárolás időtartamával sem. Emellett nem rendelkezünk információval a plug-in szolgáltató által összegyűjtött adatok törléséről. Mi a bejelentkezési adatokat és az IP-címét továbbítjuk a közösségi hálózat számára.

Az adatkezelés módja és célja

Ha azt a lehetőséget választja, hogy Facebook Connecttel regisztrál és rákattint a "Bejelentkezés Facebookkal"/"Kapcsolat Facebookkal" gombra, akkor automatikusan átirányítják a Facebook felületre. Itt be tud jelentkezni felhasználói adataival. A sikeres hitelesítést követően Facebook profilja és webhelyünk között összeköttetés jön létre, melyen keresztül továbbítódnak az adatok. Ekkor élvezheti webhelyünk előnyeit anélkül, hogy nálunk külön felhasználói fiókot létre kellene hoznia személyes adataival. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook információt kap a Facebook Connecten keresztül a bejelentkezéséről és webhelyünkről, beleértve az Ön által végzett tevékenységeket. A Facebook egyes esetekben már kaphat korlátozott mennyiségű információt a bejelentkezés és webhelyünk hitelesítése előtt azért, hogy személyre szabja a válaszfolyamatot. További információnak az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, a Facebook általi adatkezelésről és -használatról, valamint adatvédelmi jogairól és a konfigurációs lehetőségekről magánéletének védelmében kérjük, nézzen utána a Facebook adatkezelési szabályzatában a következő linken: //www.facebook.com/policy.php.

Adatkezelési érdek

Azért, használjuk a Facebook Connectet, hogy információt szerezzünk a vásárlóinkról érdeklődési körüket illetően az általunk kínált ajánlatokra és szolgáltatásokra vonatkozóan. A Facebook profilon keresztül az adatok automata frissítésével aktuális adatokat kapunk és képesek vagyunk a felhasználók nagyobb számát regisztrálni az egyszerűsített bejelentkezési folyamatnak köszönhetően. Több felhasználó hoz létre vevőfiókot, ha nem kötelező számukra új, plusz fiókot létesíteni.

Az adattárolás időtartama 

A fiókjában megadott személyes adatok fiókja fennállási időtartama alatt elérhetők számunkra személyes adatai és ez idő alatt tároljuk azokat. Személyes adatai akkor kerülnek törlésre, ha Ön törli ezt vagy külön megkér bennünket erre. Ettől eltekintve a webshopunkban érvényes törlési és tárolási időtartamok érvényesek.

Jogalap: GDPR rendelet 6.cikk (1) b)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva, azonban a Facebook Connect használata nem lehetséges a bejelentkezési adatok biztosítása nélkül.

Profilalkotás: a követő eszközök segítenek abban, hogy felmérjük webhelylátogatóink magatartását és elemezzük érdeklődési körüket. A szolgáltatókról további információt az Információ a személyes adatok kezeléséről a zooplus-on címszó alatt találhat.

Érintett területek: my zooplus, vevőfiók

Személyes adatok: e-mail-cím, ügyfélszám, család- és keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, bejelentkezési adatok, rendelési előzmények

Az adatkezelés módja és célja

Feldolgozzuk adatait annak érdekében, hogy vevőfiókot (my zooplus) tudjunk biztosítani Önnek, amelynek segítségével kezelheti rendeléseit, a zooplus által kínált különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ebbe beletartozik, hogy be tudja állítani szállítási, fizetési és hírlevél preferenciáit, meg tudja nézni rendelési előzményeit és hozzá tudjon férni zooplus pontjaihoz. A bejelentkezési adatok azt a célt szolgálják, hogy hitelesítse vevőfiókját.

Az adattárolás időtartama

Tároljuk “my zooplus” adatait vevőfiókjának fennállási időtartama alatt vagy amíg nem kéri, hogy töröljük azokat. A webshopunkban érvényes megőrzési időszak vonatkozik erre a területre is. Bármikor visszavonhatja beleegyezését adatainak kezeléséhez. Az előzetes adat-feldolgozási beleegyezése alapján végrehajtott feldolgozás jogszerű marad hozzájárulása visszavonását követően is.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) a)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: Nincs szükség a fent említett adatok rendelkezésre bocsátására, azonban vevőfiókjának használata nem lehetséges adatfeldolgozás nélkül.

Érintett területek: hírlevél, hírek, speciális ajánlatok

Személyes adatok: e-mail-cím, titulus, család- és keresztnév, rendelési előzmények

Az adatkezelés módja és célja

Ha feliratkozik hírlevelünkre, időszakosan információt küldünk ajánlatainkról és promócióinkról, valamint a zooplus híreiről. Ahhoz, hogy megkapja hírlevelünket, e-mail-címére és nevére van szükségünk, hogy személyesen felkereshessük Önt. A hírlevél elküldéséhez ún. double-opt-in folyamatot alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy kizárólag akkor küldünk Önnek hírlevelet, ha külön megerősítette, hogy beleegyezik a hírlevél fogadásába. Ezért küldünk Önnek egy e-mailt egy linkkel, melyre kattintva megerősítheti feliratkozását. Csak a megerősítő link aktiválásával egyezik bele személyes adatainak használatába. Adatait kizárólag promóciós célokra használjuk a hírlevél küldésével.

A hírlevél küldésével automatikusan értékeljük felhasználói magatartását. Ahhoz, hogy elvégezzük ezt a kiértékelést, a küldött e-mailek ún. webjelzőket (beacon) és követő pixeleket tartalmaznak, melyek segítenek abban, hogy meghatározzuk, hogy Ön kapott-e hírlevelet, megnyitotta-e azt és rákattintott-e a hírlevélben szereplő bármelyik linkre. A megszerzett adatok használatával létrehozunk egy felhasználói profilt, hogy érdeklődésének megfelelő, személyre szabott hírlevelet küldjünk Önnek. Bizonyos körülmények között a követés segítségével ezeket az adatokat hozzálinkeljük a webhelyünkön végzett tevékenységeihez.

Az adatok címzettje és kezelője

A következő hírlevél szolgáltató készíti elő az adatokat a nevünkben küldés és statisztikai feldolgozás, valamint felhasználói elemzés végrehajtása céljából. Azért, hogy ezt biztosítsuk, megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a partnerrel.

Beszállító

Tool

Részletek a szolgáltatóról és adatvédelmi irányelvei

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86  Stockholm, Svédország

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacy Shield

 

 

 

 

 

Az adattárolás időtartama: Bármikor letilthatja a hírlevél fogadását, beleértve a fent említett adatok feldolgozását e-mail reklám céljából. Ha nem szeretné tovább kapni hírlevelünket, bármikor, költségek nélkül leiratkozhat rákattintva a minden egyes e-mailben megtalálható “leiratkozás” gombra vagy írjon üzenetet a service@zooplus.hu e-mail-címre. Az Ön beleegyezése alapján végzett adat-feldolgozás jogszerű marad hozzájárulása visszavonásáig. Bármikor letilthatja a követést egy külön linkre kattintva, mely minden e-mailben megjelenik, vagy értesítsen minket más elérhetőségen. Ezzel egyidejűleg leiratkozik hírlevelünkről. Feliratkozási időtartama alatt tároljuk adatait. Miután leiratkozott hírlevelünkről, adatait csupán statisztikai célból tárolunk névtelen módon.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) a)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva, azonban a hírlevélre való feliratkozás és annak kiküldése nem lehetséges e-mail-címe rendelkezésre bocsátása nélkül.

Érintett területek: Contact, ügyfélszolgálat

Személyes adatok: e-mail-cím, család- és keresztnév, dátum, idő, üzenet (kérés/probléma)

Az adatkezelés módja és célja

Kapcsolattartási funkció is elérhető webhelyünkön annak érdekében, hogy vásárlóinkkal és az érdeklődőkkel információcserét tudjuk végrehajtani, valamint megválaszoljuk kéréseiket és megkereséseiket. Feldolgozzuk megkereséseit és a nekünk küldött információkat azért, hogy megválaszolhassuk azokat és kapcsolatba léphessünk Önnel. Ezzel egyidejűleg felhasználjuk az adatokat, hogy felismerjük Önt, ha ugyan ezekkel az adatokkal regisztrál nálunk felhasználóként.

A Google reCAPTCHA szolgáltatását alkalmazzuk a kapcsolatfelvételi opciónál. A reCAPTCHA használata azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztesse az emberi felhasználót a gépitől. A lekérdezés során elküldésre kerül az IP-cím és minden egyéb olyan adatok a Google-nek, melyekre szüksége van a reCAPTCHA szolgáltatáshoz. E célból begépelése továbbítódik a Google-höz és elemzésre kerül. Ezen eszköz lényege, hogy pontos adatok kerüljenek továbbításra, elkerüljük az automata regisztrációkat, az ún. botok megkereséseit és online ajánlataink gazdasági működése biztosított legyen (GDPR rendelet 6. cikk (1) f). A Privacy Shield tanúsítványt lásd fentebb. Ha több információt szeretne megtudni ezzel kapcsolatban, akkor nézzen utána a Google adatvédelmi irányelveiben.

Az adattárolás időtartama: addig használjuk adatait, míg az Önnel folytatott kommunikáció a végéhez nem ér. Akkor ér véget, ha a körülményekből kikövetkeztethető, hogy a releváns tények tisztázódtak. Ráadásul a kommunikációt tároljuk a szerződéses kapcsolat fennállásáig, vevőfiókja megszüntetéséig vagy amíg nem kérnek minket arra, hogy töröljük. Bármikor visszavonhatja beleegyezését az adatfeldolgozásba anélkül, hogy érintené a beleegyezése során végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) a)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva, azonban megkeresése feldolgozása nem lehetséges adatok megadása nélkül.

Érintett területek: közösségi szolgáltatások, zooblog!

Személyes adatok: kérjük, a személyes adatok típusainak adatvédelmi összefoglalónkban nézzen utána.

Az adatkezelés módja és célja: A vonatkozó adatok feldolgozásának célja adatvédelmi összefoglalónkban kerül leírásra.

Az adattárolás időtartama:addig használjuk az adatokat, míg nem kérik, hogy töröljük azokat. Bármikor visszavonhatja beleegyezését az adatfeldolgozásba anélkül, hogy érintené a beleegyezése során végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikk (1) a)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva, azonban a közösségi szolgáltatás használata nem lehetséges adatai megadása nélkül.

Érintett területek: hirdető partnerek, hirdető partner program

Személyes adatok: kérjük, a személyes adatok típusainak adatvédelmi összefoglalónkban nézzen utána.

Az adatkezelés módja és célja: a vonatkozó adatok feldolgozásának céljának leírásaadatvédelmi összefoglalónkban található.

Az adattárolás időtartama: A kereskedelmi és adózási követelményekkel összhangban (10 év számlázási adatokra vonatkozóan) tároljuk, illetve töröljük adatait és legalább addig, míg rendelkezik partner fiókkal vagy a szerződéses kapcsolat fennállásáig vagy míg nem kérik az adatok törlését.

Jogalap: GDPR rendelet 6 (1 b)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva, azonban azonban a hirdető partneri programban való részvétel nem lehetséges ezen adatok megadása nélkül.

Érintett területek: jelentkezési portál, jelentkezések

Személyes adatok: titulus, család- és keresztnév, e-mail-cím, jelentkezési dokumentumok

Az adatkezelés módja és célja

Az érdeklődő felek online benyújthatják jelentkezésüket a zooplushoz. Az összegyűjtött adatokat kizárólag arra használjuk, hogy felmérjük a jelentkezők szakmai ismereteit és kapcsolatba lépjünk velük. Ha beleegyezését adja, eltároljuk adatait adatbázisunkban és adott esetben megkeressük, ha más betöltendő pozícióra megfelelne.

Az adatok címzettje és kezelője

Jelentkezési folyamatunkhoz a Recruitee személyi menedzsment szoftvert alkalmazzuk, amelynek segítségével kezelni és felügyelni tudjuk a jelentkezési folyamatot és az álláskereséseket. Ennek érdekében megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a szolgáltatóval.

Szolgáltató

Eszköz

Részletek a szolgáltatóról és adatvédelmi irányelvei

Recruitee B.V. (63881829), Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, Amsterdam (Hollandia)

Recruitee

https://recruitee.com/gdpr-recruitment

https://recruitee.com/privacy

 

 

Az adattárolás időtartama: a jelentkező felvétele esetén legalább addig őrizzük meg adatait, amíg a zooplus alkalmazásában áll. Ha elutasítjuk a jelentkezőt, a döntésről adott értesítéstől számított hat (6) hónap után töröljük adatait, kivéve, ha beleegyezését adta, hogy tovább megőrizzük a jelentkezési dokumentumokat (pl. adatbázisunkban).

Jogalap: szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 26. cikkely, GDPR rendelet 6. cikk (1) a)

Előírt vagy szükséges adatszolgáltatás: a személyes adatok rendelkezésre bocsátása sem törvényileg, sem szerződés alapján nincs előírva, azonban jelentkezésének feldolgozása az adatok megadása nélkül nem lehetséges.

4. Adatfeldolgozással kapcsolatos jogai

Önnek bármikor jogában áll megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait és kérheti, hogy informáljuk arról, milyen személyes adatait használjuk fel. Továbbá joga van az adatok helyesbítésére, az adatfeldolgozás megszüntetésére és korlátozására is, valamint bármikor letilthatja személyes adatainak felhasználását vagy visszavonhatja az adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulását vagy kérheti az adatok továbbítását. Ha ezzel kapcsolatban bármire szüksége van vagy le szeretné tiltani adatainak feldolgozását, kérjük, írjon e-mailt fent megnevezett adatvédelmi munkatársunknak az ott megadott elérhetőségen. Ezenkívül jogában áll panaszt tenni az adott felügyeleti hatóságnál, ha úgy tapasztalja, hogy megsértjük a magánélethez való jogát.